OstfriesischDeutsch
net sō swārt as d' sğösstäinfēger is us nóóber häi is nēgergenauso schwarz wie der Schornsteinfeger ist unser Nachbar er ist Neger