OstfriesischDeutsch
't kōrn stājt man sğróódas Getreide ist verkümmert
't rēgent man sğróóes regnet kaum
dat gājt hum man sğróóes geht ihm jämmerlich
häi kun man sğróó sğrīvener konnte fast nicht schreiben
man sğróófast gar nicht, selten
man sğróó döör d' tīd kōmenmehr schlecht als recht überlegen