OstfriesischDeutsch
's fö'jors word't dat ēr lechtim Frühling wird es früher hell
't wur al lechtes wurde schon hell
dat is recht lechtes ist ziemlich hell
dat lücht fan d' fürtōrn blinkt sō lechtdas Licht es Leuchtturmes blinkt so hell
dat lücht is so lechtdas Licht ist so hell
lechthell; glänzend
lecht (dat)Helligkeit; Glanz
lecht-zart- (Vorsilbe)
sō dróó dat lecht wursobald es hell wurde
tēgen ses üer word't 't lechtum sechs Uhr wird es hell