OstfriesischDeutsch
kur (däi)Cour, Hof, Hofraum, Innenhof; Gericht; Gerichtshof; rechtliche Kammer, rechtliches Organ, Rechtsorgan, Verfassungsorgan, Körperschaft
kurs (däi)Kurs
up kurs blīvenauf Kurs bleiben