OstfriesischDeutsch
kinddööep (däi)Kindtaufe, Kindstaufe
wērskup góón fadder stóón kinddööep gēven het mennerğ buer fan d' plóóets ofdrēvenHochzeit gehen Pate stehen Kindstaufe geben hat manch einen Bauern vom Hof getrieben (Spr.)