OstfriesischDeutsch
D'r bünt ğīn dóóten föör d' söyek 'in dat bauk is 'n ofbilden fan 'n óófrīkóónsk snóóek' funnen wordenEs sind keine Daten für die Suche 'in dat bauk is 'n ofbilden fan 'n óófrīkóónsk snóóek' gefunden worden