OstfriesischDeutsch
hir hērhierher
hir hēr!hier her!
wī hebbent us hir sō ferfōlen dat 't us spit't dat wī däi râjs hir hēr móókt hebbentwir haben uns so gelangweilt das es uns ärgert dass wird die Reise hierher gemacht haben
wō hest dū hir hēr róókt?wie bist du hierher gekommen?