OstfriesischDeutsch
häi was sō ferbóóst un ferballert dat häi häil näit wus wor häi ērst tau grīpen suler war so erstarrt und betäubt das er gar nicht wusst wo er zu erst hin greifen sollte