OstfriesischDeutsch
häi sprung fan frâjt hóóst an 't bööner war sehr erfreut (Rdw.: "er sprang vor Freude fast an die Zimmerdecke")
häi was sō fan dat bauk ferhērelkt dat häi fan frâjt hóóst an 't böön sprunger war so sehr von dem Buch erfreut dass er vor Freude fast an die Zimmerdecke sprang