OstfriesischDeutsch
häi kan gaud fautæærener kann gut marschieren