OstfriesischDeutsch
gulasj (dat)Gulasch
gulasj mit döölswammenGulasch mit Pfifferlingen
gulasj sünner tsīpels smóókt nārnds nóóGulasch ohne Zwiebeln schmeckt nach nichts