OstfriesischDeutsch
'n tsapperğ früechteine saftige Frucht
dâr früechtDörrobst
däi bōm brengt ğīn früechtder Baum bringt keine Früchte
früecht (däi)Frucht, Obst; Erntegut, Ertrag; Getreide
früecht un gröyentObst und Gemüse
frēteräj an d' früechtInsektenfraß am Erntegut
móólen früechtgemahlenes Getreide