OstfriesischDeutsch
frâu! dū maust d'r an denken dat dū mī 'n floer an d' haud móókst dō 'k mörn nóó 't bīdelvnis mautFrau! du musst daran denken dass du mir einen Schleier an den Hut machst wenn ich morgen zur Beerdigung muss