OstfriesischDeutsch
dat land liğt d'r bróók un fīl hendas Land liegt brach
dat land liğt häil fīl das Land ist völlig ungenutzt
fîl (däi)Feile
fīlunbenutzt, ungenutzt, funktionslos