OstfriesischDeutsch
an d' wôğan der Wand
häi britst hum an d' wôğ dat hum däi bunken brēkenter schmettert ihn so stark an die Wand das ihm die Knochen brechen
häi het hum tēgen d' wôğ an smētener hat ihn gegen die Wand geworfen
pal an d' wôğgerade an die Wand