OstfriesischDeutsch
aldóóğsklæær (däi)Alltagskleidung
dū maust dīn aldóóğsklæær antrekken dīn söndóóğsklæær bünt d'r t' gaud tau dat dū d'r mit hen 't melken gājstdu musst deine Alltagskleidung anziehen deine Sonntagskleidung ist zu gut als dass du damit losgehst un melkst
sīn aldóóğsklæær dróógenseine Alltagskleidung tragen