OstfriesischDeutsch
't wērt gaud up d' sóóddas Wetter ist gut für die Aussaat
Wērtm. Vn.: Weert
däi pankâuk wērt mīder Pfannkuchen widert mich an
häi wērt sük dapperer wehrt sich tapfer
wērt (däi)Wirt, Gastwirt; Schenkwirt