OstfriesischDeutsch
SlotNn.: Schloss
Slot Lütsbörğgeogr.: Schloss Lütetsburg, Burg Lütetsburg
dumnē Slot däi prēkt fan d' söönPastor Schloss predigt vom Sohn
däi dööer is up slötdie Tür ist abgeschlossen
slot (dat)Schloss, Herrensitz
slöt (dat)Schloss, Türschloss; Verschluss
up slötabgeschlossen