OstfriesischDeutsch
Däiterner Sğânsgeogr.: Deterner Schanze
Oel Sğânsgeogr.: Oudeschans, Bellingwolderschans
Sğansgeogr.: Schanze
sğâns (däi)Schanze; trockenes Reisigbündel