OstfriesischDeutsch
Ruske (dat)Russin
rüske (däi)botan.: Binse, Simse (Juncus spec.); botan.: Teichbinse, Teichsimse, Seebinse, Flechtbinse (Schoenoplectus spec.)
trielen as 'n rüskestark zittern, zittern wie eine Binse (Rdw.)