OstfriesischDeutsch
Ruske (dat)Russin
rüske (däi)botan.: Binse, Simse (Juncus spec.); botan.: Teichbinse, Teichsimse, Seebinse, Flechtbinse (Schoenoplectus spec.)
trielen as 'n rüskestark zittern (Rdw.: "zittern wie eine Binse")
trielen as 'n rüske in 't wóótersehr stark zittern (Rdw.: "zittern wie eine Binse im Wasser")