OstfriesischDeutsch
Rângm. Vn.: Range
ferhēven up 'n râng fan 'n GodErhebung in den Rang eines Gottes, Apotheose
häi het 'n lêğ râng bī 't mīlītērer hat einen niedrigen Rang beim Militär
rangunsicher, schwankend
râng (däi)Rang, Rangordnung; erhöhter Besucherbereich im Kino oder Theater