OstfriesischDeutsch
'n drööeğ Päiterein trockener Mensch
Päiterm. Vn.: Peter
päiter-ferdräit (däi)trübseliger Griesgram
päiter-ferkērt (däi)Eigensinniger, Querkopf
swârt PäiterSchwarzer Peter (Kartenspiel)