OstfriesischDeutsch
KūperNn.: Kuper, Kuiper
dat fat lekt in d' kiem däi kūper maut dat ēven diecht bräiwendas Fass leckt am Fassrand der Böttchen muss es kurz abdichten
kūper (däi)Küfer, Fassbinder, Böttcher