OstfriesischDeutsch
Kóótólóónsk (däi)Katalane
kóótólóónskkatalanisch