OstfriesischDeutsch
Frērk sīn HinnerkHinrich der Sohn des Freerk, Hinrich der Sohn des Frerich
Hinnerkm. Vn.: Hinnerk, Hinrich, Heinrich
gröyen hinnerkbotan.: Grüner Heinrich, Guter Heinrich (Blitum bonus-henricus Syn.: Chenopodium bonus-henricus)
lâng Hinnerklange Unterhose, long Pants
wel d'r ōk wal kwam Hinnerk kwam näitwer da auch kam Hinrich kam nicht