OstfriesischDeutsch
God lóót us fōğd no lâng lēven dō häi weğful dan ku' wī wal 'n läiperder düüvel wērkrīgenGott lass unseren Vogt noch lange leben wenn er wegfiele könnten wir vielleicht einen schlimmeren Teufel wiederbekommen (Spr.)