OstfriesischDeutsch
BuskNn.: Bus, Buss
busk (däi)Busch, Strauch
busk un bróókUnland, Wildwuchs, Wildnis, verwilderte Fläche, Gestrüpp
säi góónt döör busk un bróóksie gehen durch dick und dünn