OstfriesischDeutsch
Amērīkó (dat)geogr.: Amerika; geogr.: Amerika (Friedeburg); geogr.: Amerika (Schortens)
Feräint Stóóten fan Amērīkógeogr.: Vereinigte Staaten von Amerika, USA
Hūs Amērīkógeogr.: Haus Amerika
Klōster Amērīkógeogr.: Kloster Amerika
Lütje Amērīkógeogr.: Klein Amerika
Lütje Amērīkógeogr.: Klein Amerika
däi êrst oirōpēsk sētelders in Amērīkó bünt fan süükten ōwerlēdendie ersten europäischen Siedler in Amerika sind an Krankheiten gestorben
lóót höör man nóó Amērīkó sājelnlass sie nur nach Amerika segeln
us wicht het ferlēden joer 'n ferbüüten nóó Amērīkó móóktunsere Tochter hat vergangenes Jahr einen Austausch nach Amerika gemacht
wī hebbent mit d' fläiger nóó Amērīkó flōgen wir sind mit dem Flieger nach Amerika geflogen