OstfriesischDeutsch
's söndóóğssonntags
däi pestōr het d'r fandóóeğ 'n recht wōrd fan dóón dat d'r 's söndóóğs hóóst häil ğīn lüü mēr in d' kârk kōmentder Pastor hat heute viel darüber gesprochen dass sonntags fast keine Leute mehr in die Kirche kommen
säi gungent 's söndóóğs 's óóvends fóók kaiernsie gingen sontags abends oft spazieren