OstfriesischDeutsch
"ferfēr dī näit" sē däi fos dō krēğ h' d' hóóes bī d' ströyetweller.: "erschreck doch nicht" sagte der Fuchs da griff er den Hasen an der Kehle