OstfriesischDeutsch
an 't blôt lēvend kōmenden nackten Körper berühren
an kōmenberühren
häil sâcht is häi höör an kōmenganz langsam hat er sie berührt
äien an d' fūwen kōmenjemandem auf die Schliche kommen